Toelichting op de gebruikte termen.


Een "Familie Pagina" toont de directe familie van de uit de "Lijst van achternamen" gekozen persoon.
Daaronder wordt een lijst getoond op volgorde van de voornamen. Door op de eerste letter van de achternaam of voornaam te klikken wordt de betreffende keuzelijst getoond. De directe familie bestaat uit de gekozen persoon, zijn of haar ouders, echtgenoot(e) met ouders en kinderen. In deze "Familie Pagina" kunt u eenvoudig doorklikken naar "ouder- of kinder-Familie Pagina's". Door op het vorkje achter een persoon te klikken wordt de "Stamboom Pagina" van deze persoon getoond.

Een "Stamboom Pagina" (kwartierstaat) toont de voorouders van de door u gekozen persoon in een grafisch scherm.
Wanneer u rechts een rode pijl ziet staan, komen er vorige generaties wanneer u op de pijl klikt. Klikken op een persoon in dit scherm brengt u naar diens "Familie Pagina".

Een "Afstamming Pagina" (parenteel) toont de gekozen persoon in een afstammingslijn met diens eigen afstammelingen.
Daartoe toont de "Lijst van achternamen" de persoon met daarachter in kleur diens vroegst bekende voorouders. Door op één van die voorouders te klikken, wordt de gekozen persoon getoond in die parenteel. Wanneer er teveel generaties zijn, wordt aangegeven dat er nog een verlenging van de parenteel is. Door op een persoon in de parenteel te klikken, wordt diens "Familie Pagina" getoond.

Het is mijn keus geweest om van personen van 60 jaar en ouder de geboorteplaats weer te geven, evenals van huwelijken van 40 jaar en ouder de huwelijksplaats. Wanneer u dat niet wilt, zal ik die gegevens alsnog uit de overzichten halen!

Terug naar de startpagina.

De heer W.A. Groen heeft onderstaand overzicht van de in Nederland gangbare genealogische termen in een grafisch overzicht geplaatst.